Condo

بررسی بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی کلان شهر تورنتو در ماه نوامبر 2018

گزارش تحلیلی بازار فروش کاندومینیم درشهر  تورنتو طبق گزارش انجمن مشاورین مسکن تورنتو در مورد وضعیت بازار املاک این شهر در ماه نوامبر 2018 و با استفاده از آمار تحلیلی این گزارش بازار خرید و فروش کاندومینیوم یا آپارتمان های مسکونی همچنان رو به داغی است و در بسیاری از مناطق مرکزی شهر افزایش قیمت…

Toronto Map

بررسی بازار املاک تورنتو در ماه نوامبر 2018

بررسی بازار املاک تورنتو در ماه نوامبر 2018 Contact Us بررسی بازار املاک شخصی در شهر تورنتو در ماه نوامبر 2018 بررسی بازار املاک شخصی در نواحی مختلف  ناحیه تورنتو بزرگ روندی متفاوت را نشان می دهد. اگرچه این روند همچنین بسته به نوع ملک،متصل (Townhouse)، نیمه متصل (Semi-Detached) و منفصل (House) متفاوت بوده است.…

Condominium Condo Toronto GTA

بررسی بازار املاک مسکونی ناحیه تورنتو

بررسی بازار املاک تورنتو در ماه نوامبر 2018 بررسی بازار املاک ناحیه تورنتو بزرگ حکایت از رشد ملایم قیمت ها در کل ناحیه را دارد. متوسط رشد قیمت در طول دوازده ماه گذشته حدود 2.7 درصد رشد را به طور کلی دارد. اگرچه این روند کلی است وبسته به مناطق مختلف شهر و نوع ملک…