بررسی بازار املاک تورنتو در ماه نوامبر 2018

بررسی بازار املاک تورنتو در ماه نوامبر 2018

بررسی بازار املاک شخصی در شهر تورنتو در ماه نوامبر 2018

بررسی بازار املاک شخصی در نواحی مختلف  ناحیه تورنتو بزرگ روندی متفاوت را نشان می دهد. اگرچه این روند همچنین بسته به نوع ملک،متصل (Townhouse)، نیمه متصل (Semi-Detached) و منفصل (House) متفاوت بوده است.

بنا به آمار منتشر شده نرخ افزایش قیمت منازل مسکونی شخصی به طور کلی برای همگی انواع خانه نسبت به دوازده ماه گذشته افزایش نشان می دهد. استثنا ها در این مورد شامل خانه های مسکونی در مناطق C07، C06، C12، C13، C14، C15 می گردد که بیشتر مناطق شمال شهر تورنتو را در بر می گیرند و مناطقی هستند که معمولا مورد توجه هموطنان ایرانی بوده اند و پس از افزایش شدید قیمت ها در سال 2017 با کاهش شدید قیمت مواجه گردیده اند. البته مناطقی از بخش شرقی شهر نظیر E05, E06, E07 و E08 هم موارد کاهش نشان می دهند ولی شدت آن به اهمیت مناطق شمالی شهر به نظر نمی رسد.  

البته به نظر می رسد کاهش قیمت مناطق شمالی شهر تورنتو که از سال گذشته آغاز گرفت و تا ماه ها ادامه داشت روندی ثابت تر گرفته و از محدوده هایی گاه فراتر ار 15 درصد نیز در مناطقی تجاوز می نمود دورتر شده است. اگرچه قیمت ها هنوز از ابتدای سال 2017 و شروع بحران نوسانات قیمت به تعادل کامل نرسیده ولی به نظر می رسد مرحله تثبیت قیمت در این مناطق نیز به تدریج آغاز گردیده و با توجه به بازار تاریخی و عرضه و تقاضا در شهر تورنتو به تدریج افزایش نیز بیابد.

 
Toronto Map

Our Location

13085 Yonge St Richmond Hill, On, L4E0K2

Email: info@PARS21.com

Tel: 1-866-660-6604 & 1-866-660 6605

Fax: 1-888 854 5147

This page is a discussion about November 2018 TREB Market Watch statistics and have a general look on trends of the market. However, This discussion is only for general information of the user and discretion of readers is highly advised. This website shall have no liability for the accuracy of the information and cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *